Jak usunąć konta MerloMobility

Kreator usuwania konta w MerloMobility1. Kliknij profil na stronie głównej aplikacji

2. Przejdź do sekcji wymiany "Edytuj profil" i wybierz opcję "Usuń profil".

3. Kliknij przycisk UsuńW ciągu 6 miesięcy od usunięcia profilu Merlo S.p.A. trwale usunie wszelkie dane i informacje zarejestrowane i przechowywane przez użytkownika. Okres ten może być dłuższy, jeśli istnieją wymogi umowne (np. w celu zarządzania bieżącą działalnością usługową) lub prawne (np. jako uzasadnienie prawne).

Z zastrzeżeniem winy umyślnej i rażącego niedbalstwa, Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek dane, informacje i treści usunięte z konta Użytkownika i niemożliwe do odzyskania, zarówno w trakcie świadczenia usługi, jak i po jej zakończeniu".