Aktualności

11 April 2022

Ceremonia zamknięcia drugiej edycji studiów magisterskich drugiego stopnia organizowanych przez Grupę Merlo i Politechnikę w Turynie.

W piątek 20 maja w Centrum Badawczo-Szkoleniowym Merlo, o godzinie 14:30 odbędzie się uroczyste zakończenie drugiej edycji studiów magisterskich drugiego stopnia organizowanych przez Grupę Merlo i Politechnikę w Turynie na kierunku „Metody projektowe i procesowe na potrzeby uprzemysławiania modułowych maszyn teleskopowych”. 
W studiach przez dwa lata wzięło udział 11 świeżo upieczonych absolwentów magisterskich studiów inżynierskich, którzy zostali zatrudnieni na podstawie umowy o praktyki w ramach szkolnictwa wyższego w celu uzyskania tytułu Magistra studiów II stopnia.
Zajęcia na studiach magisterskich odbywały się zarówno w aulach (w siedzibie Politechniki w Turynie, mieszczącej się w Lingotto i w Centrum Badawczo-Szkoleniowym Merlo), jak i w firmie (pod nadzorem opiekunów zakładowych, których Grupa Merlo wybrała spośród własnych techników, mających doświadczenie w różnych działach). 
Celem studiów magisterskich jest przekazywanie kompetencji potrzebnych do opracowywania nowej generacji modułowych maszyn teleskopowych, będących w stanie zapewnić większą wydajność i redukcję spalania i emisji, ze znaczącymi korzyściami w zakresie oddziaływania na środowisko. 
Poprzez ten projekt grupa Merlo podkreśla, że jej celem jest inwestowanie w młodych inżynierów, aby pomóc im w zdobywaniu innowacyjnych i zaawansowanych kompetencji, dzięki którym będą mogli sprostać wyzwaniom szybko zmieniającego się globalnego przemysłu wytwórczego oraz poznać nowe technologie i narzędzia wspomagające Przemysł 4.0 poprzez nauczenie się pracy zespołowej.
Podczas spotkania inżynierowie przedstawią prowadzone projekty, cele ich działań i procesy wdrożone w celu ich realizacji. 
Silne zaangażowanie studentów w procesy projektowe, przemysłowe i jakościowe zakładu doprowadziło do rozwoju konkretnych projektów i innowacyjnych rozwiązań dla Grupy Merlo.
Te dwa lata zakończyły się sukcesem, zarówno z punktu widzenia kształcenia studentów, którzy z powodzeniem osiągnęli wyznaczone cele, jak i z punktu widzenia firmy, w której projekty zostały zrealizowane i włączone do procesów rozwojowych i produkcyjnych firmy. Młodym inżynierom udało się rozwinąć przekrojowe umiejętności, ucząc się, jak w korzystny sposób współpracować z różnymi obszarami firmy.
Najważniejszym rezultatem jest jednak zatrudnienie kandydatów na czas nieokreślony, co dowodzi, że plan kształcenia i wprowadzenia do pracy został pomyślnie zrealizowany. 
Duże zadowolenie wyraziła Pełnomocna Członkini Zarządu Silvia Merlo. 
Koordynator studiów magisterskich, Prof. Aurelio Somà, wykładowca na Politechnice w Turynie, podsumował ścieżkę edukacyjną drugiej edycji studiów magisterskich, podkreślając doskonałe relacje między Politechniką a grupą Merlo, zarówno w zakresie współpracy w szkolnictwie wyższym, jak i w projektach badawczych i rozwojowych. 
Po sukcesie, jaki odniosły te dwie edycje studiów magisterskich, Grupa Merlo i Politechnika w Turynie zdecydowały o kontynuacji tego wieloletniego, ważnego projektu, ogłaszając otwarcie trzeciej edycji studiów magisterskich. 
Obecnie, we współpracy z Politechniką, planowana jest kolejna edycja studiów magisterskich na lata akademickie 23-24 z przewidywanym terminem rozpoczęcia jesienią 2022 r., na którą Grupa Merlo już otworzyła nabór. W studiach magisterskich weźmie udział 12 świeżo upieczonych absolwentów studiów inżynierskich na Politechnice w Turynie, którzy zostaną zatrudnieni na podstawie umowy o praktyki w ramach szkolnictwa wyższego.
Te studia magisterskie stanowią tylko jeden z elementów większego projektu, który wpisuje się w strategiczną wizję inwestowania w przyszłość, zarówno w rozwój zakładu produkcyjnego w San Defendente di Cervasca, jak i w liczne projekty realizowane we współpracy z krajowymi i międzynarodowymi szkołami i uniwersytetami. 
 
 
 
Img_2.jpg
iMG_1.jpg
img_3.jpg