RMI

Obszar RMI (informacje o naprawach i konserwacji) to obszar dedykowany niezależnym operatorom, którzy uzyskują dostęp do informacji technicznych o produktach MERLO i TreEemme, zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr. 167/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady.
Definicja zawarta w art. 3 rozporządzenia (UE) ma zastosowanie do niezależnych operatorów
n. 167/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady.
Aby uzyskać dostęp do informacji o konserwacji i naprawach MERLO.
2019_def.jpg